Samen een nieuwe weg vinden

De weg terug naar werk is voor iedereen verschillend. Geen mens is hetzelfde. Re-integratie vraagt dus om persoonlijke aandacht. Ook wanneer door ziekte de 'terugweg' naar de eigen organisatie geen optie meer is (1e spoor), vinden we samen een nieuwe weg. Viawerk heeft zowel de ervaring als deskundigheid in huis om de medewerker te helpen een nieuwe weg in te slaan en de werkgever te begeleiden in dit proces.

De wet verbetering Poortwachter

Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie. De wet schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor, die door de werkgever samen met de werknemer moeten worden uitgevoerd. Als duidelijk wordt dat de werknemer geen zicht meer heeft op structurele terugkeer, is het de taak van de werkgever om te helpen bij het vinden van passend werk. Dit kan met een re-integratietraject tweede spoor. Dit start je uiterlijk zes weken na de eerstejaarsevaluatie, de 52e verzuimweek. Viawerk ondersteunt hierbij.

Hoe ziet het re-integratie tweede spoor traject eruit?

Het doel van het traject is om je medewerker een duidelijk beeld te geven van zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarnaast werken we aan het versterken van vaardigheden. Met behulp van een loopbaanscan, opdrachten, gesprekken, een werkervaringsplaats en praktische tips helpen we medewerkers op weg naar een passende baan of geschikte opleiding.

Het begeleidingstraject start met kennismaken en een uitgebreid intakegesprek. Na dit gesprek stellen we een plan op, waarin beschreven staat welke begeleiding de medewerker nodig heeft om een andere baan te kunnen vinden. Het traject bestaat uit drie fases.

1.                  Intakegesprek.

Met een intakegesprek beoordeelt de loopbaanadviseur welke activiteiten ingezet moeten worden om de medewerker te begeleiden naar passend werk. Met de medewerker bespreken wij de huidige situatie, opleiding en werkervaring evenals de visie van de medewerker op zijn of haar re-integratiemogelijkheden, interesses en motivatie . Ook gaan wij in op het dagelijkse functioneren, mentaal welbevinden, ambities, leefstijl en persoonlijke waarden. Met dit complete plaatje kunnen wij vooraf goed inschatten wat wij denken dat iemand nodig heeft in dit proces.

2.                  Voorbereiden op arbeidsmarkt

Daarna gaan we aan de slag met de fase 'voorbereiding op de arbeidsmarkt'. In deze fase begeleiden wij bij het accepteren van verlies van de huidige werkplek en eventuele beperkingen. Maar we helpen ook bij het leren denken in mogelijkheden. In individuele gesprekken behandelen we onderwerpen zoals: waar sta ik nu, wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat ga ik doen? We doen deze zoektocht naar kansen en mogelijkheden samen!Wanneer de zoekrichting is bepaald, begeleiden we de medewerker zo effectief mogelijk bij het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden. We helpen bij het opstellen van een CV, motivatiebrief en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken.

3.                  Veroveren arbeidsmarkt

In de laatste fase gaan we aan de slag met het veroveren van de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan arbeidsmarktoriëntatie, het selecteren van vacatures, inzetten van het netwerk en hoe jezelf te presenteren. De loopbaanadviseur zal de medewerker (helpen) introduceren bij externe werkgevers voor het opdoen van (nieuwe) werkervaring.

Na afloop heeft je medewerker een professioneel CV en weet zijn of haar motivatie via een brief over te brengen. Daarnaast kan de medewerker zich goed presenteren, weet vacatures te vinden en is in staat om zijn netwerk in te zetten en te onderhouden. Dit alles met het oog op het vinden van een passende baan. De medewerker gaat actief op zoek naar vacatures en is klaar om te solliciteren! De loopbaanadviseur gebruikt het grote netwerk van Viawerk en ondersteunt en motiveert de medewerker tijdens het re-integratieproces. Ook prikkelt zij, waar nodig, om de acties uit te voeren die nodig zijn om een passende baan te vinden.

Ondersteuning nodig bij re-integratie (2e spoor)? Neem contact met ons op, dan bespreken we graag de mogelijkheden.