Wat staat centraal bij coaching? Bewustwording en inzicht creëren, maar ook het behalen van zelf geformuleerde doelen en realiseren van persoonlijke veranderingen. Een zeer effectief middel voor zowel werkgevers als werknemers in vele situaties.

Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Het coachtraject begint vrijblijvend met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kijken we samen of er een persoonlijke ‘klik’ is. Vertrouwen en een klik zijn een goede basis voor de start van een succesvol coachingstraject. We gaan in op je huidige situatie en we bespreken wat je wilt bereiken.

Als we samen besluiten om te starten, stelt de coach van Viawerk een plan op met de opbouw van het traject. In de daarop volgende gesprekken gaan we met behulp van praktische oefeningen en opdrachten aan de slag met de door jou geformuleerde doelen en het bereiken van de gewenste (eind)situatie.

Het aantal gesprekken is mede afhankelijk van de vraag. In het meest ideale plaatje plannen we de gesprekken om de twee à drie weken.

Coachvragen kunnen zijn:

·       Hoe ga ik om met een lastige verandering op mijn werk?

·       Hoe kan ik het beste omgaan met stress of een conflict op het werk?

·       Hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten?

·       Hoe krijg ik meer balans in werk en privé?

·       Hoe kan ik mijn vitaliteit vergroten op het gebied van voeding, beweging en ontspanning?

·       Hoe kan ik weer aan het werk gaan na ziekte of ontslag?

Wat levert een coachingstraject je op?

Aan het eind van het traject heb je een duidelijk beeld van wie je bent, waar je kwaliteiten liggen, wat je gewenste situatie is en hoe je dat kan bereiken. Je beschikt na het traject over zelfvertrouwen en je ervaart meer rust en energie.

Onze begeleiding is persoonlijk, motiverend en activerend. De manier van coachen is praktisch en oplossingsgericht.

 Heb jij behoefte aan coaching? Neem contact met ons op om te bespreken hoe we jou kunnen helpen. 

Contactformulier