Klachtenregeling 

Viawerk beschikt over een klachtenregeling. Het Klachtenreglement voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over de dienstverlening van Viawerk.

 

Privacyverklaring

Via onze privacyverklaring laten we je weten hoe persoonsgegevens worden verzameld, welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Daarnaast worden de rechten benoemd die je hebt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Viawerk heeft de volgende privacyverklaring